تخفیف پایان سال سپیدار

 

پروموشن اسفند ماه 1400 سپیدار همکاران سیستم از شنبه به مدت 12 روز (1400/12/07 لغایت 1400/12/18) برگزار می گردد. درصد تخفیف در این پروموشن، 15% تخفیف مازاد است که با 10% پکیج مجموعا 25% خواهد بود.

نکات مهم:
🔴 درصد تخفیف بر روی آیتم های سفارش شامل تک سیستم حسابداری 15% است.

🟡 درصد تخفیف بر روی آیتم های سفارش شامل سیستم حسابداری و حداقل یک سیستم و یا بیشتر 25% است.

🟢 درصد تخفيف بر روي تكميل بسته 15% محاسبه مي شود.

در خصوص سیستم تردد:

🔹 سیستم مدیریت تردد اثر انگشت 25% (10% پکیج+15% پروموشن)

🔸 سیستم مدیریت تردد تشخیص چهره 25% (10% پکیج+ 15%پروموشن)

🔹 تردد اضافی اثر انگشت 35% (10% پکیج+ 10% مازاد+ 15% پروموشن)

🔸 اضافی تشخیص چهره 35% (10% پکیج+ 10% مازاد+ 15% پروموشن)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما شرکت کاوش آرین ماد ( کاماد ) تماس بگیرید :

02433468793