طرح فروش اردیبهشت ماه از تاریخ 19 الی 28 این ماه برای مشتریان قدیم و جدید (سفارشات جدید و تکمیل بسته) در نظر گرفته شده است. سیاست های این طرح به شرح زیر می باشد:

🔷 مشتریان که سه سیستم خریداری می نمایند شامل یک کاربر رایگان می شوند.

🔶 مشتریان که چهار سیستم خریداری می نمایند شامل دو کاربر رایگان می شوند.

🔷 مشتریان که حداقل پنج سیستم خریداری کنند می توانند یکی از موارد زیر انتخاب نمایند:

1- استفاده از سه کاربر رایگان

یا

2- تخصیص سیستم دریافت و پرداخت بصورت رایگان در صورت خرید سیستم ششم

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو دمو رایگان با دفتر کاماد تماس حاصل فرمایید :

02433468793