بخشنامه عدم رسیدگی به تراکنش های زیر ۵ میلیارد تومان

بخشنامه عدم رسیدگی به تراکنش های زیر ۵ میلیارد تومان در طی این چند سال اخیر سیستم مالیاتی و مالیات ستانی بسیار سخت گیر تر و دقیق تر شده است و با توجه به فرارهای مالیاتی بسیار در سطح جامعه سازمان امور مالیاتی به همراه  دولت و سازمان های دولتی...

آنچه باید از رسیدگی تراکنش های بانکی بدانید

رسیدگی تراکنش های بانکی در مدت اخیر به یکی از بحث های داغ و جنجالی در بین فعالان اقتصادی (بخصوص اشخاص حقیقی) و جامعه مالی و مالیاتی کشور بدل گشته است. تا آنجایی که بحث از کمیسیون های حل اختلاف متعدد مالیاتی فراتر رفت و به دیوان عدالت اداری نیز...

بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی

بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی (بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹) توسط رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. پس از صدور این بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک بیش از پیش سرعت گرفت تا اینکه در شهریور ماه حجم عظیمی از تراکنش های اشخاص مورد بررسی و...