آموزش مدیریت پیام نرم افزار دشت همکاران سیستم

آموزش منو مدیریت پیام در نرم افزار دشت همکاران سیستم     در اولين گام پس از خريد خط، وارد تنظيمات سيستم شده و در تب تنظيمات پيام موارد زير را تنظيم كنيد: 1-     ايستگاه كاري ارسال كننده پيام 2-     مدت زماني كه مايليد فاصله زماني ارسال پيام­هاي شما قرار...